Adres en contact

Emmelie Mortier

Torhoutstraat 127
8810 Lichtervelde

GSM: 0485 61 40 74
E-mail: info@praktijkvijfwege.be

KBO: 0821.257.923
RIZIV-nr.: 5/89899/55/801

Welkom bij Praktijk Vijfwege

 

  

Praktijk Vijfwege werd opgericht door Emmelie Mortier. Zij woont samen met haar twee kinderen in Lichtervelde. Emmelie behaalde in 2006 haar Bachelor in de Logopedie aan de Hogeschool Gent en in 2013 haar diploma van Leraar aan het CVO te Kortrijk. Zij heeft 12 jaar gewerkt als Ondersteuner vanuit Secundair Onderwijs Dominiek Savio. In september 2022 ging zij aan de slag als leerkracht Nederlands in de Middenschool Sint-Rembert Torhout-Lichtervelde. In 2021 startte zij met haar praktijk voor studiecoaching en logopedie.

Door haar jarenlange ervaring als logopediste en ondersteuner kan zij haar inleven in het kind of de jongere en begrijpt zij hoe het brein van een 'puber' werkt. Het puberbrein bepaalt hun ‘denken en doen’. Het logo verwijst hiernaar: de tekstballon en het denkwolkje.
De praktijk genaamd ‘Vijfwege’ verwijst naar een historisch herkenningspunt in Lichtervelde en is gevestigd in de Torhoutstraat 127.

Neem vrijblijvend contact op en we bekijken samen of wij iets voor jouw zoon of dochter kunnen betekenen. U kunt vrijblijvend contact opnemen via onderstaand formulier, telefoon of e-mail.

 

 

 

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

-Albert Einstein

Ontdek onze groepstrajecten!

Ontdek onze groepstrajecten!

WINGG – groepstrajecten voor kinderen en jongeren

In samenwerking met de gemeente Lichtervelde bieden we sinds september 2022 groepstrajecten aan voor kinderen en jongeren. Hieronder vindt u alle praktische info die u ook op de officiële website Lichtervelde.be kunt terugvinden.

De gemeente Lichtervelde zet meer en meer in op jongeren en hun welbevinden. Vanaf september 2022 organiseren we i.s.m. WINGG (West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid) en Huis van het Kind groepstrajecten voor kinderen en jongeren. Zo maken we eerstelijnszorg op een laagdrempelige manier toegankelijk voor iedereen. Er wordt anno 2022 veel van kinderen en jongeren gevraagd op school en daarbuiten. Ze kunnen hiervoor wel een duwtje in de rug gebruiken, want vaak gaat het niet vanzelf! Denk maar aan taken plannen, leren-leren, zich organiseren … Het is ook belangrijk hoe ze zich daarbij voelen. Zijn ze voldoende gemotiveerd, voelen ze zich wel zeker genoeg of raken ze snel in paniek? Het komende schooljaar bieden we verschillende trajecten aan om kinderen en jongeren hierbij te ondersteunen.

1. Mijn gevoel de baas
Minder fijne gevoelens zoals angst, verdriet, teleurstelling en kwaadheid horen bij het leven en vormen op zich geen probleem voor het emotioneel welbevinden van een kind of jongere. Pas wanneer die negatieve gevoelens te lang, te vaak of te intens worden ervaren, kunnen ze leiden tot klachten. Denk maar aan piekeren, hoofdpijn, prikkelbaar zijn en slaapproblemen. Het is dan ook van belang dat kinderen en jongeren goed omgaan met minder leuke gevoelens. Zo kunnen ze zich goed voelen in hun dagelijkse leefwereld en vergroten ze hun weerbaarheid. We leren de kinderen en jongeren hoe ze hun lichaam rustig kunnen maken, wat de functies zijn van de verschillende gevoelens, hoe ze een gevoel kunnen aanvaarden en volhouden, vanwaar een gevoel vandaan komt en welke manieren er zijn om met een gevoel te kunnen omgaan.

2. Eerste Hulp Bij Leren
EHBL zet in op ‘Ik leer leren’ en ‘Wel in je vel’ voor kinderen uit het lager onderwijs.
Het is een mooie voorbereiding om te leren omgaan met alle facetten van het leren nu en in de toekomst. Onderdelen die aan bod komen zijn concentratieproblemen, faalangst, motivatie, plannen & organiseren van huiswerk en talenten om het leren te vergemakkelijken. We ontdekken hoe het kind leert en hoe we dit efficiënter kunnen maken.

3. Eerste Hulp Bij Studeren
EHBS is een goede investering in jouw studie en ontwikkeling voor scholieren uit het middelbaar en studenten hogeschool en universiteit.
Je leert hoe je brein werkt, verkent verschillende studeerstrategieën, leert een planning realistisch opstellen, … We kijken ook naar hoe gemotiveerd je bent, hoe je jouw talenten kan inzetten en hoe je jouw stress onder controle kan krijgen.

Praktisch
Wat? Elke reeks bestaat uit 7 sessies van anderhalf uur en 2 oudersessies (vrijblijvend).
Waar & wanneer? De sessies gaan door in het JOC te Lichtervelde op woensdag van 16.30u tot 18u.

 • reeks 1: 14/09
 • reeks 2: 9/11
 • reeks 3: 11/01
 • reeks 4: 28/02
 • reeks 5: 8/03
 • reeks 6: 10/05

Voor wie?
Voor alle kinderen en jongeren in Lichtervelde en daarbuiten.
Lagereschoolkinderen splitsen we op in twee groepen: 1ste tot 4de leerjaar en 5de – 6de leerjaar.
De scholieren/studenten splitsen we op in drie groepen: 1ste -2de – 3de middelbaar, 4de – 5de – 6de middelbaar en hogeschool-unief.

Door wie?
Emmelie Mortier, logopedist, leerkracht en studiecoach
Charlotte Cool, klinisch psycholoog
Karen Ryckaewaert, maatschappelijk werker en kindercoach

Procedure
Inschrijven? Je kan je inschrijven via volgende link Inschrijvingsformulier WINGG (e-loket Lichtervelde.be).
Wil je graag meer info? Neem dan contact op met Charlotte Cool per telefoon 0468 05 29 48 of per e-mail 
charlotte@praktijk-orion.be

Bedrag
Een reeks kost € 31 voor 7 sessies en 2 oudersessies, dankzij de steun van het eerstelijnspsychologisch zorgtraject. 

 

Dyslexiebegeleiding: psycho-educatie en specifieke leermethode

In samenwerking met Beelddenken.net bieden we vanaf voorjaar 2023 dyslexiebegeleiding aan die bestaat uit psycho-educatie en specifieke leermethode.

--> Heb jij een traag leestempo?
--> Blijven sommige woorden moeilijk om te lezen en/of schrijven?
--> Voel jij jou daardoor onzeker en niet meer gemotiveerd?

Dan is ons gloednieuw traject echt iets voor jou!
Leer hoe jouw dyslectisch brein werkt en hoe je ermee kan omgaan!

 

Psycho-educatie [Roos Deraedt - orthopedagoge, ervaringsdeskundige]

Ontdek samen met andere dyslectische kinderen ...

 • wat dyslexie is en hoe je hiermee kan omgaan?
 • hoe jouw dyslectisch brein werkt?
 • de voordelen van jouw dyslectisch brein
 • jouw talenten
 • en krijg opnieuw zelfvertrouwen en motivatie om te leren!

Specifieke leermethode [Emmelie Mortier - logopedist, leerkracht, studiecoach]

Een ander manier van leren, gericht op:

 • eigen leer- en denkstijl ontwikkelen en executieve functies verbeteren
 • specifieke lees- en schrijftechnieken aanleren
 • taal en Frans: structuur in taal en spellingsregels op een andere manier
 • compenserende hulpmiddelen verkennen

Praktisch

Wie? Lagere schoolkinderen - max. 4 kinderen per groep
Wat? Elke reeks bestaat uit 8 sessies van 2 uren.
Waar? Beelddenken.net te Zwevezele-Wingene en Praktijk Vijfwege te Lichtervelde
Wanneer? Op woensdagnamiddag (14u-16u) of zaterdagvoormiddag (10u-12u)
                 Vakantietraject (9u-13u) 4 halve dagen

Prijs? 399 euro (€25 euro per uur)
Inschrijven? Inschrijven kan via info@praktijkvijfwege.be of info@beelddenken.net. Voor meer info, neem je contact op via telefoon 0485 61 40 74 (Emmelie) of 0495 54 24 18 (Roos).

AANBOD

 

LOGOPEDIE

In de praktijk kunt u terecht voor logopedisch onderzoek en behandeling van leerstoornissen: lees-, spelling- en rekenstoornissen met aandacht voor comorbiditeit (tegelijk voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen) zoals leerproblemen én ASS, ADHD, DCD, … .

Binnen de praktijk beschikken we over een grote kennis van compenserende software zoals Kurzweil, Alinea, Sprint, … ter ondersteuning van het lezen en/of schrijven. Samen kunnen we deze digitale leerhulpmiddelen verkennen en inschakelen mits overleg met alle betrokkenen.

 

STUDIECOACHING OP MAAT...

De huidige maatschappij stelt hoge eisen en ook van de jongeren wordt in deze tijd veel gevraagd. Vaak gaat dat niet vanzelf en kan een jongere daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Denk maar aan huiswerk plannen, leren-leren, toetsen voorbereiden, … . Jongeren plannen liever niet en kijken het liefst per situatie waar ze zin in hebben en welke keuze ze dan op dat moment maken.

We kunnen werken aan:

 • Het verkennen en bepalen van een effectieve leerstrategie afhankelijk van de jongere en het vak.
 • Het zoeken naar factoren die helpend of belemmerend zijn bij het leren en studeren zodat we inzicht krijgen in het leergedrag.
 • Plannen en organiseren: van hulp naar zelfstandigheid.
 • Werken aan motivatie en positief zelfbeeld.
 • Keuzes maken: welke keuzes kan de jongere tegenkomen en hoe komt hij/zij tot de juiste keuze?
 • Welke leerproblemen zijn er en hoe gaan we er mee om? Denk maar aan dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, DCD, hoogbegaafdheid, … .

Met persoonlijke aandacht voor de jongere en in een rustige omgeving.

 

VREEMDE TALEN

Het leren van een vreemde taal Frans of Engels is een complex proces waarbij veel kinderen en jongeren met dyslexie problemen ondervinden. In het basisonderwijs staan de communicatieve taaltaken centraal. Daarnaast is het verwerven van woordenschat via uitspraak, betekenis en spelling essentieel voor het leren van een vreemde taal. Voor grammatica is een duidelijke en opbouwende structuur van belang.

Het aanbrengen van een nieuwe taal dient op een systematische manier te gebeuren waarbij visualisatie een essentiële rol speelt. We leren de taal efficiënt en effectief aan vanuit een logopedische visie en komen zo tot inzicht van de klank-tekenkoppeling, grammatica en vocabulaire. Het accent ligt op een multisensorieel taalverwervingsproces.

--> Deze remediëring is voor kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs of jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs.

 

EERSTE AANMELDING

De eerste aanmelding kan op eigen initiatief of via doorverwijzing van school, CLB of arts. Na het eerste contact via onderstaand formulier, e-mail of telefoon wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek of probleemverkennend gesprek. In het geval van logopedische begeleiding wordt er een logopedisch onderzoek uitgevoerd. Bij het opstarten van studiebegeleiding wordt er eerst een grondige beeldvorming uitgewerkt. Na intake en onderzoek wordt in een adviesgesprek de inhoud van de begeleiding toegelicht.

 

TARIEVEN

De terugbetaling voor logopedie hangt af van het bekomen profiel na onderzoek. Als de verplichte verzekering niet tussenbeide komt, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Dat varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds. De mogelijkheden worden samen bekeken.

De individuele begeleidingen 'studiecoaching' en 'vreemde talen' worden op maat aangeboden. Neem verder contact op voor meer informatie.

 

Contact