Adres en contact

Emmelie Mortier

Torhoutstraat 127
8810 Lichtervelde

GSM: 0485 61 40 74
E-mail: info@praktijkvijfwege.be

KBO: 0821.257.923
RIZIV-nr.: 5/89899/55/801

Welkom bij Praktijk Vijfwege

Mijn naam is Emmelie Mortier. Mijn praktijk is gevestigd in Lichtervelde. Ik ben afgestudeerd in 2006 als Bachelor in de Logopedie en in 2013 als Leraar. Ondertussen behaalde ik in het jaar 2021 mijn diploma van Studiecoach. Ik werk sinds september 2010 als Ondersteuner vanuit Secundair Onderwijs Dominiek Savio in de middelbare scholen van Torhout, Lichtervelde en Kortemark. Als ondersteuner help ik jongeren inzicht krijgen in hun eigen leersituatie, rekening houdend met hun beperking en/of leer- en/of ontwikkelingsstoornis. Samen, met de leerling, ouders en school, zoeken we doelgericht naar duurzame mogelijkheden en oplossingen om te komen tot maximaal effect van zelfstandigheid. Dit geeft mij zo veel voldoening, dat ik heb beslist om naast m’n huidige job een eigen praktijk op te starten. 

Door m’n ervaring als logopediste in de praktijk van Hilde Ryckaert te Zwevezele en jarenlange ervaring als ondersteuner in de middelbare scholen kan ik me inleven in het kind of de jongere en begrijp ik hoe het brein van een 'puber' werkt. Het puberbrein bepaalt hun ‘denken en doen’. Mijn logo verwijst hiernaar: de tekstballon en het denkwolkje. De praktijk genaamd ‘Vijfwege’ verwijst naar een historisch herkenningspunt in Lichtervelde en is gevestigd in de Torhoutstraat 127.

Neem vrijblijvend contact op en we bekijken samen of ik iets voor jouw zoon of dochter kan betekenen.
U kunt contact opnemen via onderstaand formulier, telefoon of e-mail.

 

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

-Albert Einstein

AANBOD

STUDIECOACHING OP MAAT...

De huidige maatschappij stelt hoge eisen en ook van de jongeren wordt in deze tijd veel gevraagd. Vaak gaat dat niet vanzelf en kan een jongere daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Denk maar aan huiswerk plannen, leren-leren, toetsen voorbereiden, … . Jongeren plannen liever niet en kijken het liefst per situatie waar ze zin in hebben en welke keuze ze dan op dat moment maken.

We kunnen werken aan:

  • Het verkennen en bepalen van een effectieve leerstrategie afhankelijk van de jongere en het vak.
  • Het zoeken naar factoren die helpend of belemmerend zijn bij het leren en studeren zodat we inzicht krijgen in het leergedrag.
  • Plannen en organiseren: van hulp naar zelfstandigheid.
  • Werken aan motivatie en positief zelfbeeld.
  • Keuzes maken: welke keuzes kan de jongere tegenkomen en hoe komt hij/zij tot de juiste keuze?
  • Welke leerproblemen zijn er en hoe gaan we er mee om? Denk maar aan dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, DCD, hoogbegaafdheid, … .

Met persoonlijke aandacht voor de jongere en in een rustige omgeving.

Mogelijkheid tot bijles en psychologische begeleiding via externen.

 

LOGOPEDIE

In de praktijk kunt u terecht voor logopedisch onderzoek en behandeling van leerstoornissen: lees-, spelling- en rekenstoornissen met aandacht voor comorbiditeit (tegelijk voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen) zoals leerproblemen én ASS, ADHD, DCD, … .

Binnen de praktijk beschikken we over een grote kennis van compenserende software zoals Kurzweil, Alinea, Sprint, … ter ondersteuning van het lezen en/of schrijven. Samen kunnen we deze digitale leerhulpmiddelen verkennen en inschakelen mits overleg met alle betrokkenen.

 

REMEDIERING FRANS

Het leren van de vreemde taal Frans is een complex proces waarbij veel kinderen en jongeren met dyslexie problemen ondervinden. In het basisonderwijs staan de communicatieve taaltaken centraal. Daarnaast is het verwerven van woordenschat via uitspraak, betekenis en spelling essentieel voor het leren van een vreemde taal. Voor grammatica is een duidelijke en opbouwende structuur van belang.

Het aanbrengen van een nieuwe taal dient op een systematische manier te gebeuren waarbij visualisatie een essentiële rol speelt. We leren de taal efficiënt en effectief aan vanuit een logopedische visie en komen zo tot inzicht van de klank-tekenkoppeling, grammatica en vocabulaire. Het accent ligt op een multisensorieel taalverwervingsproces.

--> Deze remediëring is voor kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs of jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs.

Voor jongeren die ouder zijn is er mogelijkheid tot bijles via externen.

 

EERSTE AANMELDING

De eerste aanmelding kan op eigen initiatief of via doorverwijzing van school, CLB of arts. Na het eerste contact via onderstaand formulier, e-mail of telefoon wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek of probleemverkennend gesprek. In het geval van logopedische begeleiding wordt er een logopedisch onderzoek uitgevoerd. Ook bij het opstarten van studiebegeleiding wordt er eerst een grondige beeldvorming gedaan. Na intake en onderzoek wordt in een adviesgesprek de inhoud van de begeleiding toegelicht.

 

TARIEVEN

De terugbetaling voor logopedie hangt af van het bekomen profiel na onderzoek. Aangezien ik geconventioneerd ben, worden de tarieven van het RIZIV gehanteerd. Als de verplichte verzekering niet tussenbeide komt, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. Dat varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds. De mogelijkheden worden samen bekeken.

De individuele begeleiding 'studiecoaching' en 'Remediëring Frans' worden op maat aangeboden. Neem verder contact op voor meer informatie.

 

Aard prestatie

Tarieven RIZIV (honoraria)

Onderzoek vóór het begin van een logopedische behandeling (per halfuur)

€ 33,16

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling

€ 47,27

Individuele begeleiding van 30 min

€ 28,33

Individuele begeleiding van 60 min

€ 56,89

Contact